Over de praktijk:

IQualiteit is opgericht om (hoogbegaafde) kinderen en hun ouders te helpen om optimaal te kunnen functioneren.

Sleutelwoorden zijn: inzicht verschaffen en handvatten verstrekken.


Om kinderen te begeleiden is het prettig om te weten wat hun leerpotentie is. Wat zijn hun cognitieve vaardigheden en wat zijn daarin hun sterke en zwakke kanten. Ook is het mogelijk om problemen op te sporen en te herkennen. Van daaruit wordt duidelijk wat er van een kind verwacht mag worden. Daarbij is het van belang te kijken wat hun leerstrategie is. Hoe pakt een kind de opdrachten aan? Wat is het achterliggende mechanisme? Voorbeelden zijn: veel naar de wc gaan, afleiding zoeken of beweging nodig hebben. Een (telefonische) intake is de basis om te bepalen welke intelligentie test bij uw kind past. 

Wat kan er gemeten worden

Er kunnen verschillende factoren gemeten worden. Bijvoorbeeld: Verbaal en visueel ruimtelijk inzicht, het logisch redeneervermogen (fluïde intelligentie) maar ook het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid (op tempo werken/opslaan/combineren). 

De KIQT+ is een test voor hoogbegaafde kinderen Hierbij is de verbale ontwikkeling niet van invloed op de meting. Eventueel kan uw kind doorverwezen worden naar praktijk ‘De Interactie’, waar kinderen begeleid worden door middel van mediërend leren. Bij deze methode worden cognitieve vaardigheden versterkt.

Hoe gaat het testen in zijn werk

Ouders komen naar IQualiteit voor een IQ test. De reden kan zijn dat het kind op school niet goed tot leren komt of niet goed tot zijn recht komt. Voordat ik de test ga afnemen vind ik het belangrijk het kind gerust te stellen. We maken een praatje en ik laat het kind zien dat de test leuk is om te doen.

Het hele kind in beeld

Als het kind aan het werk gaat observeer ik de manier waarop het kind de test maakt. Werkt het door? Is het snel afgeleid? zie ik veel onrust? Raffelt het de test af? De informatie die ik krijg vanuit de observatie gebruik ik om het kind goed in beeld te krijgen. De IQ test is "slechts" een onderdeel van het geheel. Ik vind het ontzettend belangrijk dat alle aspecten van het kind in beeld komen. .

Welke testen kan ik voor u uitvoeren.

Ik kan uw kind op de volgende manieren testen: WISC-V-NL, WPPSI-IV, RAKIT-2, de WAIS-IV-NL en KIQT+

(jong) volwassenen vanaf 16 jaar die vast lopen kan ik hulp bieden middels de WAIS-IV-NL test. Met deze test is het mogelijk het IQ van volwassenen in kaart te brengen en een advies op te stellen met aandachtspunten om het functioneren in het dagelijkse leven makkelijker te maken.

Neem gerust contact met mij op via het contactformulier voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.
 
E-mailen
Bellen
Map
Info